Free printable: To do list

Today I have a free, very very handy, printable to do list for you! You can download it at the bottom of this blogpost. Have fun and be productive!
Toen ik paar weken geleden een mooi to do lijstje liet zien in dit artikel, was er een duidelijke reactie: er moest een printable to do lijstje komen! Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb hem geprobeerd vol te proppen met opties zodat je er alles uit kan halen!

team confetti to do free printable2

En zo ziet hij eruit! Hij staat op een A4 (lekker groot). Je kunt de datum erop zetten en naar hartelust je lijstjes invullen. Ik denk dat dit lijstje extra handig is voor thuiswerkers, maar er staan zoveel opties op, dat bijna iedereen ermee uit de voeten kan. Ik heb hem zelf een beetje ingevuld zodat hij in actie te zien is:

to do list

to do list drink

Toen ik aan het researchen was naar wat er allemaal op zo’n to do lijstje kan, kwam ik vaak glazen water tegen. Het is goed om veel water te drinken en dat schiet er bij mij nog wel eens bij in. Daarom mocht deze optie er van mij wel bij!

to do list good things

Deze optie staat ook in onze agenda en wordt alom gewaardeerd. Het is fijn om dit soort dingen ook te noteren. Dan kun je aan het einde van de dag extra tevreden naar je lijstje kijken.

to do list doodle

Er is ook ruimte voor een beetje creativiteit. Alhoewel ik het doodelen maar aan Meike aan over laat. Mo lijkt een beetje op een orang oetan met zijn lange voorpootjes…

***

Hier kun je de to do lijst downloaden en printen.
You can download the list here.

***

Ik ben van plan meer van dit soort lijstjes te maken. Een lijstje voor de hele week, een lijstje speciaal voor bloggers en een lijstje voor huishoudelijke taakjes. Zijn er nog meer verzoekjes? En wat zou er dan op moeten staan?

REACTIES:

 1. 토토

  I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future… 토토

  Reageren
 2. SM카지노주소

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I’ll certainly be back. You write a very good blog. Thanks for providing such valuable information on your blog. I am the one who writes on a topic similar to yours. I hope you come to my blog and take a look at the posts I’ve been writing. SM카지노주소

  Reageren
 3. 파라오카지노주소

  Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different artists . Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 파라오카지노주소

  Reageren
 4. bitcoincasino

  When I read an article on this topic, bitcoincasino the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

  Reageren
 5. 클레오카지노주소

  Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different artists . Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 클레오카지노주소

  Reageren
 6. 스마일벳

  Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different artists . Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 스마일벳

  Reageren
 7. 놈놈놈주소

  Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it’s nice to find a website that details so much information about different artists . Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 놈놈놈주소

  Reageren
 8. 롸쓰고주소

  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles . Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. 롸쓰고주소

  Reageren
 9. 베팅룸주소

  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles . Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. 베팅룸주소

  Reageren
 10. 이기자벳주소

  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles . Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. 이기자벳주소

  Reageren
 11. 아벤카지노주소

  I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. 아벤카지노주소

  Reageren
 12. 소울카지노주소

  I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. 소울카지노주소

  Reageren
 13. 마추자주소

  I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. 마추자주소

  Reageren
 14. 승부벳주소

  I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. 승부벳주소

  Reageren
 15. 심슨도메인

  I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. 심슨도메인

  Reageren
 16. 텐텐벳주소

  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles . Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. 텐텐벳주소

  Reageren
 17. xmarti

  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me. best slugging calculator

  Reageren
 18. safetoto

  I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! safetoto

  Reageren
 19. baccaratsite

  Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. baccaratsite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

  Reageren
 20. Junior SEO

  Very good read. This is a very interesting article. I would like to visit often to communicate. There is also a lot of interesting information and helpful articles on my website. I am sure you will find it very helpful if you visit and read the article. thank you. 검증카지노

  Reageren
 21. totoguy.com

  This is my first time visiting your blog and I am very impressed with the articles you provide. Your article is a neat post with no frills and gave me adequate knowledge. Thanks for sharing useful material. I’ll be back with a better post. https://totoguy.com/, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?!

  Reageren
 22. totoright.com

  This blog is really awesome. At first, I lightly browsed your blog, but the more I read, the more valuable articles I see. I love reading your writing. Many people are looking for topics related to your writing, so it will be very helpful. https://totoright.com/

  Reageren
 23. totoilmi.com

  I always find and read your articles. I think you are really trying to share your knowledge and thoughts. I understand how hard it can be to write a blog post. I want to applaud your efforts. I’d love to see your article. I will bookmark it. Thank you. https://totoilmi.com/

  Reageren
 24. totoforce

  This is a wonderful post and I am grateful to peruse it. Your blog is amazing and your blog has great employees. Keep up the good sharing. We are building a successful and redesigned process beyond the field. We make it our primary responsibility to achieve results based on your goals. I found very useful information in your post. Thank you for sharing your excellent knowledge and knowledge. I bookmarked you for future updates. 토토사이트

  Reageren
 25. Gossip Girl S02 Jordan Alexander Shearling Coat

  Women’s shearling jackets are an essential addition to any winter outfit. Shearling jackets are both warm and comfy, as well as beautiful. There are many different styles and colors to pick from, so there is certain to be one that suits your own taste. Shearling jackets are ideal for frigid winter days when you just can’t stand it any longer.

  Reageren
 26. marceline

  I do believe all the ideas you have introduced on your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for novices. Could you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post. 슬롯사이트

  Reageren
 27. MLZ Creative

  Every member of MLZ Creative’s digital marketing team is entrusted to perform at their best to deliver exceptional results that boost your company’s profit and brand awareness. They communicate professionally, report thoroughly, and always own their mistakes brand digital marketing. The reason is that it’s crucial to receive an explanation and a solution if there has been a problem, not a drawn-out excuse. We are committed to providing a high level of satisfaction, as our customers can see when they deal with us.

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *