Tips voor het drukken van je eigen agenda of boek.

Het is weer gelukt! De Team Confetti agenda 2020 is gedrukt en verzonden. Elk jaar weer een flinke klus en altijd weer bijzonder dat er genoeg mensen zijn die mijn agenda kopen. A dream come true. En vandaag deel ik mijn tips zodat ook jij je papieren droom waarheid kan laten maken.

Lang LANG geleden was mijn grootste werk-droom om een ontwerp voor de V&D schoolcampus te mogen maken. Ik weet nog dat ik er met mijn zzp collega’s in onze gedeelde werkruimte over fantaseerde. ‘Ja, dat is de droom.’ Verzuchten we allemaal. 

Inmiddels is de V&D niet meer maar toch is de droom uitgekomen. Ok, niet een hele lijn (alhoewel ik genoeg patroontjes heb ontworpen voor een magazijn vol tof kaftpapier) maar wel al jarenlang the one and only Team Confetti agenda. Als je zelf de touwtjes in handen neemt en het succes niet af laat hangen van oplages maar van blije klanten, dan kun je zo’n droom eigenlijk best makkelijk uit laten komen.

Dus vandaag, speciaal voor alle papier dromers een berg tips en een schop onder je kontje: make it happen!

FANCY DETAILS ON A BUDGET
Als je in eigen beheer drukt, dan is je oplage (aantal producten) waarschijnlijk niet heel erg groot. Hoe groter de oplage, hoe lager de stuksprijs wordt en hoe meer the fancy details uit kunnen. Denk goudfolie, een harde kaft, extra pagina’s met stickers etc. 

Ik heb me helemaal kapot geresearched toen ik de eerste TC agenda maakte. Ik wilde een elastiekje, een vakje in het kaft, een mooie omslag etc. Maar ik kwam er al snel achter dat dat niet eens mogelijk was met mijn oplage en als het wel kon, dan was het niet te betalen. En dus moest ik creatief zijn. Ik koos voor een plastic insteekvakje wat ik zelf aan de binnenkant van het kaft kon plakken (zoek naar ‘insteekhoeken zelfklevend’) en vogelde de beste manier uit om een elastiek aan het kaft vast te maken:

In het drukbestand zette ik twee stipjes die ik met een gaatjesprikker uit kon prikken. Een simpel knoopje et voila! Een mooi elastiekje waarvan je de bevestiging alleen kon zien op de allerlaatste pagina van de agenda. Het kan een stuk meer sexy maar dit is budget technisch vrij geniaal. Minimale moeite en een zeer betrouwbaar resultaat wat er goed uitziet uit alle hoeken.

EEN DRUKKER KIEZEN
Als je niet een grote oplage hebt, dan is een digitale drukkerij je beste vriend. Lage startkosten en elke oplage is mogelijk. Zelf druk ik al jaren mijn agenda bij een drukkerij waar ik zelf op de ontwerpafdeling heb gewerkt. Ik wist dat ze prachtig papier hadden en mooie heldere kleuren drukten. Daarnaast wist ik als geen ander hoe ik het beste daar de bestanden moest aanleveren. Perfect! Omdat ik er heb gewerkt, voelt het voor mij logisch om direct contact met hen te hebben, máár ze hebben tegenwoordig ook meerdere online shops waar je zelf je product, papiersoort, oplage etc. kunt uitzoeken en meteen weet wat het kost.

Één van die shops is studentendrukwerk.nl (als je geen student bent kun je er ook prima terecht, no worries). Dit is een mooie basis om mee te werken, maar zoek je naar meer opties dan kun je het beste voor de almanak gaan (die heeft iets meer keuze in formaten en bindwijzen).

TIPS VOOR HET KIEZEN VAN PAPIER EN BINDWIJZEN
Mocht je nou net als ik een agenda willen maken, dan is een spiraal bindwijze (ook wel wire-o genoemd) ideaal. Vind ik persoonlijk. Die valt mooi open en je kunt er veel pagina’s in kwijt. Ook kun je er zelf nog een lintje aan bevestigen, dat gaat met een harde kaft wat lastiger.

Voor het binnenwerk heb ik zelf gekozen voor 120g stevig mat papier. Dat is dik genoeg zodat je niet door de pagina heen kunt kijken (erg handig voor als je met een stift in je agenda schrijft) en mat schrijft erg prettig met potlood en pen. Ik vind het ook wat natuurlijker en fijner aanvoelen.

Voor het omslag een zo dik mogelijk papier met een matlaminaat. Zo bescherm je de omslag, kun je eventuele vlekken makkelijk verwijderen en omdat het mat is, voelt het niet zo plastickig aan. Voordeel van glans laminaat is wel dat de kleuren nog wat meer van het papier springen, dus voor beide is iets te zeggen. Je kunt ook in plaats van een laminaat een extra voor- en achterblad nemen van doorzichtig plastic. Maar dat staat niet mooi en het is weer extra veel plastic de wereld inhelpen. Dikke DON’T wat mij betreft.

Bij studentendrukwerk.nl is ook de optie om je drukwerk te laten controleren voor €10 en doe dat! Ik weet waar ze op checken omdat ik dat zelf heb gedaan toen ik er werkte en vrij vaak iets tegenkwam wat niet pluis was. Ze beschikken over fancy ass pdf programma’s waar ze kunnen zien of er nog ergens een RGB afbeelding zit verstopt, of je de juiste crop marks hebt ingesteld, of je je tekst wel hebt ge-outlined (omgezet van font naar vectoren). Als jouw gebruikte font niet op een standaard computer staat, wordt je font vervangen door een default en dat kan BIG TROUBLE veroorzaken. Sowieso is drukwerkbestanden opsturen SUPER STRESSFULL dus als je weet dat er nog iemand met verstand naar gaat kijken dan scheelt dat toch weer.

NOG VEEL MEER
Naast agenda’s heeft studentendrukwerk.nl ook wanddecoratie in het assortiment zoals canvas, dibond, forex etc. En stickers you guys! Ze hebben stickers! Ik weet niet wat het is, maar je eigen ontworpen stickers hebben is zo geweldig. Ik maak nog regelmatig iemand blij met een unicorn sticker die ik voor het geval dat in mijn portemonee bewaar…

ASK ME ANYTHING! (about drukwerk)
Ik lever niet dagelijks drukwerk meer aan (gelukkig maar, beter voor de stresslevels) maar ik weet er heus best veel vanaf. Heb je een vraag of nog een dikke tip nodig, roep het bij de comments.

REACTIES:

 1. majorsite

  Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. majorsite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

  Reageren
 2. buy weed online

  The online weed marketplace is in the midst of a rapid expansion. Given that marijuana is still not legal for recreational use in most states and remains illegal at the federal level, many consumers are turning to the internet to find trustworthy vendors. The most obvious reason why you should buy weed online is buy weed online because it’s discreet…

  Reageren
 3. DUI Lawyer Winchester VA

  Driving Under Influence, often referred to as DUI, is an offense of operating a motor vehicle, when under the complete influence of substance abuse like alcohol or drugs. Being intoxicated while driving can impair the person from driving the vehicle safely and can lead to serious consequences like fatal accidents. DUI Lawyer Winchester VA explains that if an individual is booked under drunken driving charges, then almost every aspect of his/her life is affected. Be it job, relationship, financial stability, everything is at stake when you are charged with a criminal offense. At the Law Offices of SRIS, P.C., with our hands-on experience in drunken driving cases, can provide you with the best solution.

  Reageren
 4. West Coast Cannabis

  In Canada, the cannabis market is fragmented and confusing. Different provinces and territories have different rules about how old you need to be to buy weed, where you can buy it, and how much you can possess. As we’ve talked about, legal weed is a term used to describe cannabis West Coast Cannabis that is cultivated and sold legally under certain regulations and conditions..

  Reageren
 5. Buy weed online

  Another advantage of buying weed online is the privacy it provides. Not everyone feels comfortable going to a physical dispensary and being seen purchasing marijuana products. With online dispensaries, customers can place their orders discreetly, and have them delivered directly to their doorstep…….

  Reageren
 6. Weed dispensary

  A Weed dispensary is a place where consumers can purchase cannabis products such as flowers, edibles, concentrates, and topicals. These dispensaries can be found in various forms, including storefronts, mobile delivery services, and online shops. In states where cannabis is legal, these dispensaries must comply with strict regulations and undergo regular inspections to ensure they meet health and safety standards…..

  Reageren
 7. Buy weed online

  Another advantage of buying weed online is the privacy it provides. Not everyone feels comfortable going to a physical dispensary and being seen purchasing marijuana products. With online dispensaries, customers can place their orders discreetly, and have them delivered directly to their doorstep………

  Reageren
 8. Online dispensary canada

  One of the main benefits of using an online dispensary in Canada is the convenience it offers. Customers can browse products, place orders, and have them delivered to their doorstep, all from the comfort of their own homes. This is especially useful for those who live in remote areas, or who have mobility issues and find it difficult to travel to a physical dispensary….

  Reageren
 9. Online dispensary canada

  One of the main benefits of using an online dispensary in Canada is the convenience it offers. Customers can browse products, place orders, and have them delivered to their doorstep, all from the comfort of their own homes. This is especially useful for those who live in remote areas, or who have mobility issues and find it difficult to travel to a physical dispensary..

  Reageren
 10. korosh solhi

  Exams are a ubiquitous part of the educational journey, evoking a range of emotions from anticipation to anxiety. They are a crucial assessment tool that measures knowledge, understanding, and critical thinking skills. While exams can be daunting, they also offer opportunities for growth, learning, and self-discovery. In this article, we will explore the ups and downs of exams and discuss strategies to navigate them successfully.

  The Upsides of Exams:

  Evaluating Knowledge: Exams provide a structured framework to evaluate what we have learned. They help us gauge our understanding of a subject, identify areas of strength, and pinpoint areas that require further study. This feedback is valuable for academic and personal growth.

  Developing Critical Thinking Skills: Exams challenge us to think analytically, apply concepts, and solve problems within a limited timeframe. This process enhances our critical thinking skills and teaches us to approach complex issues from different perspectives.

  Building Resilience: Preparing for exams requires discipline, organization, and perseverance. It pushes us to set goals, manage time effectively, and develop resilience in the face of challenges. These skills extend beyond the exam hall and become valuable assets in various aspects of life.

  The Downsides of Exams:

  Stress and Anxiety: Exams can evoke stress and anxiety due to the pressure to perform well. The fear of failure and the overwhelming amount of content to cover can lead to anxiety and negatively impact mental well-being. It is crucial to manage stress effectively and adopt healthy coping mechanisms.

  Limited Assessment Scope: Exams often focus on evaluating specific knowledge and may not capture the full range of a student’s abilities, such as creativity, practical skills, or interpersonal competencies. It is important to recognize that exams are just one aspect of assessment and do not define one’s worth or potential.

  Performance-Driven Environment: The emphasis on grades and rankings can create a performance-driven environment, fostering a culture of competition rather than collaboration. It is essential to promote a balanced perspective, valuing personal growth, and supporting the well-being of students.

  Navigating Exams Successfully:

  Effective Study Techniques: Adopting effective study techniques, such as creating a study schedule, breaking down topics into manageable chunks, and using active learning strategies, can enhance retention and understanding of the material.

  Practice and Mock Tests: Engage in regular practice and take mock tests to familiarize yourself with the exam format, time management, and question patterns. This builds confidence and reduces anxiety during the actual exam.

  Self-Care and Well-being: Prioritize self-care by maintaining a balanced lifestyle. Get enough sleep, eat nutritious meals, exercise regularly, and engage in activities that promote relaxation and stress reduction. Taking breaks and seeking support from friends, family, or educators can also help alleviate exam-related stress.

  Positive Mindset: Cultivate a positive mindset by reframing exams as opportunities for growth and learning. Embrace challenges as stepping stones to success and maintain a belief in your abilities. Avoid comparing yourself to others and focus on personal progress.

  قاب سیلیکونی ایفون X

  Reageren
 11. sofa bed

  Your post was fantastic, and I learned a lot from it. Are you aware of the factors to consider before purchasing a sofa bed? If not, fret not! This article will provide you with valuable insights. First and foremost, prioritize a sofa bed equipped with a comfortable mattress, preferably crafted from memory foam or pocket coils. Additionally, ensure that both the seating and backrest areas offer ample cushioning for enhanced comfort. For further details, we recommend visiting the article for comprehensive information.

  Reageren
 12. replitown11119

  Wow, how can you write this? You’re so smart. Aren’t you a genius? It’s awesome. It’s so much fun that I’ll come back to watch it’ I’m just looking forward to your posting again레플리카사이트 and I felt responsible for receiving this warm energy and sharing it with many people

  Reageren
 13. Domestic Violence in New Jersey

  Your blog post is an absolute gem! I couldn’t help but be captivated by your insightful and engaging writing style. Your words effortlessly convey a sense of passion and expertise, making the topic come alive. It’s refreshing to read such well-researched content that is both informative and entertaining. I appreciate the way you present complex ideas in a clear and concise manner, making it accessible to readers of all backgrounds. Thank you for sharing your knowledge and expertise with us. I look forward to reading more of your exceptional work!
  Domestic Violence in New Jersey

  Reageren
 14. johnny

  “Wow, what an eye-opening and thought-provoking blog post! I never realized the impact of climate change on our local ecosystems until I read this. The way you explained the delicate balance of nature and how human activities are disrupting it really hit home. I’m now inspired to take more sustainable actions in my daily life to be part of the solution. Thank you for shedding light on this crucial issue and motivating us to make a positive change for the environment!”New Jersey Domestic Violence Defense Lawyer

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *